Het zijn de bewoners van De Driemaster, maar het voelt ook een beetje als “onze” bewoners. Het is altijd fijn hen met iets te kunnen verrassen. Iets persoonijks of voor algemeen gebruik. Per slot van rekening is dit eigenlijk de doelstelling van onze stichting.

Wat ieder jaar terug komt bij het aanbreken van de lente: het voorjaarbloemetje!! Dit jaar een prachtig boeket in een vaasje. Op 23 maart aan hen gegeven. Met het toepasselijke gedicht over “het wonder” van de natuur. Zie hieronder. De bewoners waren erg blij met deze lentegroet.

Een wonder.
Is ‘t niet een wonder
zoals alles groeit
en zelfs na een winter
weer wonderlijk bloeit.
Het blijft zo bijzonder
dat warmte en licht
bij plant, dier en mens
dit wonder verricht.
Ik voel me geborgen
dankbaar en blij
te leven in vrede
een voorrecht, wat jij!