Graag willen we de bewoners van de Driemaster ondersteunen om hun verblijf zo prettig mogelijk te maken. Maar dan moet er wel geld voor zijn. Want zonder geld kunnen we weinig.

We hebben dus geld nodig, maar hoe komen we daaraan?
We wilen graag donateurs want alle beetjes helpen. Als u nog geen donateur bent dan kunt u dat worden. Elk (jaarlijks) bedrag is welkom!

U kunt zich als donateur opgeven bij het serviceloket van De Driemaster.  We hopen dat u de kaart invult en afgeeft. Iedereen kan donateur worden: bewoner(s), hun (eventuele) kinderen, vrienden, buren, enzovoorts. We zijn blij met iedere donateur en elk bedrag! U kunt dan ook een eenmalige bijdrage geven. Ook dat kunt u aangeven op de kaart. Uw bijdrage is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting! Behalve met de bijdragen van donateurs, proberen we door de organisatie van jaarlijkse acties geld in de kas te krijgen. Maar daarmee zijn we er natuurlijk nog niet.

We kunnen ons voorstellen dat u uw erkentelijkheid en dankbaarheid voor de goede verzorging en de inzet van velen in De Driemaster tot uitdrukking wilt brengen door in uw testament een bedrag voor onze stichting te bestemmen. Dat kan! Graag zelfs! U moet dat dan wel even opgeven aan de notaris. Uw gift via uw testament komt rechtstreeks ten goede aan de bewoners.

Wensen blijven er altijd! Grote en kleine wensen. U kunt ons helpen om die wensen te vervullen!