Om aangemerkt te kunnen worden en blijven als ANBI (Algemeen Nut Beogende Insteling) moet worden voldaan aan de thans geldende wet- en regelgeving zoals weergegeven in artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen. De nadere voorwaarden omtrent Anbi´s zijn opgenomen in artikel 1a tot en met 1e van de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994.

Hieronder de gegevens die op de website moeten staan:

  • Naam: de stichting Stichting Vrienden van De Driemaster:
  • RSIN nummer: 8202 86 345.
  • Secretariaat: Rebenscheidtstraat 10, 9422 EB Smilde, tel. 0592- 413023 of 413020.
  • Doelstelling: het bevorderen van het welzijn van de bewoners van het zorgcentrum De Driemaster te Smilde, en al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
  • Beleidsplan: Zie hiervoor onder de button´over ons´ het actuele beleidsplan 2021-2024.
  • Bestuurssamenstelling: Zie hiervoor onder de button´over ons´ de samenstelling van het bestuur.
  • Beloningsbeleid: Art. 3 lid. 5 van de Statuten: De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
  • Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten: Zie hiervoor onder de button´over ons´ het jaarverslag over het afgelopen jaar.
  • De balans en staat van baten en lasten met toelichting van het afgelopen jaar: Zie hiervoor de button´financiën´.