Graag willen we de bewoners van de Driemaster ondersteunen om hun verblijf zo prettig mogelijk te maken. Maar dan moet er wel geld voor zijn. Want zonder geld kunnen we weinig. 

We hebben dus geld nodig, maar hoe komen we daaraan?
We wilen graag donateurs want alle beetjes helpen. Als u nog geen donateur bent dan kunt u dat worden. Elk (jaarlijks) bedrag is welkom!

Iedereen kan donateur worden: bewoner(s), hun (eventuele) kinderen, vrienden, buren, enzovoorts. We zijn blij met iedere donateur en elk bedrag! U kunt ook een eenmalige bijdrage geven.

Wij zijn door de overheid erkend als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) Uw bijdrage is daarom aftrekbaar voor de inkomstenbelasting!
U kunt zich als donateur opgeven door het formulier hieronder in te vullen en te verzenden.

Wij nemen daarop contact met u op. Als welkomstgeschenk ontvangt u een pen. Wij vertellen u hoe u kunt betalen. U kunt er ook voor kiezen ons een schriftelijk vastgelegde periodieke gift te schenken. Als u minimaal vijf jaar lang jaarlijks eenzelfde bedrag schenkt mag u dit bedrag volledig aftrekken bij uw belastingaangifte: de drempel van 1% en het maximum van 10% vervallen. Als u geld van de belastingdienst terug krijgt is dat meer dan bij een gewone gift.

Wanneer is een gift een periodieke gift?

  • De gift is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst (dit hoeft geen notariële akte te zijn);
  • U conform de overeenkomst regelmatig (minstens een keer per jaar) de bedragen overmaakt;
  • Deze bedragen steeds even hoog zijn;
  • U deze bedragen minimaal vijf jaar achter elkaar overmaakt;
  • De begunstigde, onze Stichting, geen tegenprestatie levert voor de gift.

De overeenkomst eindigt bij overlijden, arbeidsongeschiktheid, onvrijwillige werkeloosheid, persoonlijk faillissement van de schenker of als de schenker in een regeling voor schuldsanering terechtkomt.

Als u op het formulier aangeeft dat u een schriftelijk vastgelegde periodieke gift wilt doen, sturen wij u zo spoedig mogelijk een ingevulde overeenkomst ter tekening toe. U kunt zelf ook een overeenkomst downloaden, invullen en aan ons toezenden. Voor meer informatie en het downloaden van een overeenkomst zie volg deze link>>

Behalve met de bijdragen van donateurs, proberen we door de organisatie van jaarlijkse acties geld in de kas te krijgen. Maar daarmee zijn we er natuurlijk nog niet.

We kunnen ons voorstellen dat u uw erkentelijkheid en dankbaarheid voor de goede verzorging en de inzet van velen in De Driemaster tot uitdrukking wilt brengen door in uw testament een bedrag voor onze stichting te bestemmen. Dat kan! Graag zelfs! U moet dat dan wel even opgeven aan de notaris. Uw gift via uw testament komt rechtstreeks ten goede aan de bewoners.

Wensen blijven er altijd! Grote en kleine wensen. U kunt ons helpen om die wensen te vervullen!