In memoriam :

Janny Koers-Strijk (1944-2015)

‘Liefde overwint alles!’

 

In het vorige nummer van ‘Scheepsberichten’ vertelde ik U dat ons bestuurslid Janny Koers weer uit het ziekenhuis was ontslagen na een paar spannende weken. Toen ik haar op haar kamer in De Driemaster bezocht was ze weer flink aan het opknappen. Hoewel ze erg moe was straalde ze toch weer betrokkenheid, optimisme en strijdbaarheid uit. ‘Ik wil nog wel groag een beetie verder leem’m ‘ zei ze. ‘En as et kan met een beetie minder pien’.

Toen we afscheid namen kon ik niet bevroeden dat dat de laatste keer was. Op zondagmorgen 6 december j.l. overleed Janny, eigenlijk plotseling. Haar levenskaarsje ging uit. Zeker, ze was niet sterk: ze had veel lichamelijke problemen en ze heeft jaren pijn geleden door de reuma. Maar wat was ze altijd optimistisch! Want geestelijk was alles nog prima in orde! Ze had een opmerkzame geest. Als haar iets opviel wat niet deugde dan sprong ze er bovenop! We kregen als bestuur nogal eens mailtjes van Janny, vaak versierd met vrolijke plaatjes.

18 uur voor haar overlijden kregen we nog een berichtje: of we wilden letten op ….. afgesloten met: ‘Groet, Janny’.

We zullen Janny in het bestuur erg missen! Natuurlijk zullen de kinderen en kleinkinderen dat vooral. Dat bleek tijdens de uitvaartdienst vanuit het kerkelijk Centrum De Schakel in Hoogersmilde op 10 december jl. Janny was een lieve moeder en oma. De kerk zat nagenoeg vol met verdrietige familie, vrienden en Hoogersmildigers!

Dominee Wim Smit sprak troostrijke woorden vanuit 1 Korinthiërs 13: het lied van de liefde. Vers 13: ‘Ons resten geloof, hoop en liefde, maar de grootste daarvan is de liefde’. De liefde overwint alles! We mogen geloven dat Janny liefdevol is opgenomen in Gods heerlijkheid en dat ze is verlost van alle pijn en ongemak. We zongen bij het begin van de dienst:

’ Zalig die in Christus sterven

de doden die de hemel erven,

voor wie Hij woning heeft bereid.

Na een nacht van strijd en zorgen

aanschouwen zij de eeuw ’ge morgen

ontwakend tot onsterfelijkheid.

Van moeiten rusten zij

Hun lijden is voorbij

Halleluja!’

We denken met dankbaarheid en ontroering terug aan Janny Koers. En we wensen de kinderen en kleinkinderen Gods troost en nabijheid toe.

Namens het bestuur van de Stichting Vrienden van De Driemaster,

Tieme Meints, voorzitter.