Op woensdagmiddag 2 juli j.l. werden bij het notariskantoor Tijdhof, Daverschot en de Jong Posthumus onze statuten gewijzigd. Notaris mr.Arjan van Bekkum verrichtte de officiële handelingen en de bestuursleden Henk Pranger en Tieme Meints zetten (ook namens de andere 2 bestuursleden) hun handtekening, samen met die van de notaris waardoor de statutenwijziging een feit is.

Er waren een aantal wijzigingen nodig omdat wij op onderdelen bestuurlijk vastliepen met sommige formuleringen en regels. Na ruim 5½ jaar was een APK nodig. Wat houden die wijzigingen in grote lijnen in?

Bij een bestuur vacature uit de kring van de bewoners kan nu ook zijn of haar partner of een bloed/aanverwant van de bewoner in aanmerking komen voor het bestuurslidmaatschap. Verder hebben bestuursleden in het vervolg zitting voor onbepaalde tijd. De doelstelling van de Stichting Vrienden van de Driemaster is enigszins aangescherpt en door de wijzigingen op het gebied van de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) waren enkele aanpassingen nodig in artikel 11.

Onze statuten zijn nu weer tiptop in orde en kunnen er weer een aantal jaren tegen.

Uiteraard hebben we deze officiële gebeurtenis op de gevoelige plaat vastgelegd met dank aan de vriendelijke assistente van de notaris.