Stichting Vrienden van De Driemaster.

 

Het bestuur van Stichting Vrienden van De Driemaster is in het afgelopen jaar 4 keer bij elkaar geweest.

De volgende aanvragen zijn binnengekomen en gehonoreerd:

  • Een bloemengroet op de eerste lentedag
  • Trekker tram, rondrit
  • Barbecue
  • Een lepeltje, troonswisseling
  • Een bijdrage aan een belevingsconcert
  • Een placemat – Drents leesplankje – als sinterklaascadeautje

Op dit moment zijn er 36 donateurs en 8 eenmalige giften ontvangen.

Groot is onze waardering voor de bazaarcommissie die in het afgelopen jaar op “vrijwillige” basis veel werk heeft verzet en dit heeft geleid tot een netto opbrengst van ± €. 3.100,00.

Het bestuur van onze Stichting kijkt terug op een waardevol 2013.

Bovenstaande is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van onze Stichting op 7 april 2014.

 

Namens het bestuur van Stichting Vrienden

Van De Driemaster, 

Fenny Veldman.