Stichting Vrienden van De Driemaster.

Het bestuur van Stichting Vrienden van De Driemaster is in het afgelopen jaar 3 keer bij elkaar geweest.

De volgende aanvragen zijn binnengekomen en gehonoreerd t.b.v. de bewoners van De Driemaster:

- Een voorjaarsgroet op de eerste lentedag
- Grootletterboeken bibliotheek De Driemaster
- Bijdrage bezoek aan Wildlands in Emmen
- Barbecue
- Kerstversiering restaurant

In het afgelopen jaar waren er 21 vaste donateurs en hebben we 6 vrijwillige bijdragen en 2 schenkingen ontvangen.

Het bestuur kan terugkijken op een waardevol 2017.

Bovenstaande is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van onze Stichting op 4 april 2018.