Stichting Vrienden van De Driemaster.

Het bestuur van Stichting Vrienden van De Driemaster is in het afgelopen jaar 3 keer bij elkaar geweest.

De volgende aanvragen zijn binnengekomen en gehonoreerd t.b.v. de bewoners van De Driemaster:

  • Een bloemengroet op de eerste lentedag
  • Drentse koffietafel op Koningsdag
  • Een modeshow
  • Barbecue

Op dit moment zijn er 19 vaste donateurs en 5 vrijwillige bijdragen en 2 schenkingen ontvangen.

Het bestuur kan terugkijken op een waardevol 2016.

Dit jaarverslag is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van onze Stichting van 11 april 2017.