Stichting Vrienden van De Driemaster.

Het bestuur van Stichting Vrienden van De Driemaster is in het afgelopen jaar 3 keer bij elkaar geweest.

De volgende aanvragen zijn binnengekomen en gehonoreerd

t.b.v. de bewoners van De Driemaster:

  • Microfoon
  • Een bloemengroet op de eerste lentedag
  • Barbecue
  • Kosten bus- boottocht Friese meren

Op dit moment zijn er 27 vaste donateurs, 5 vrijwillige bijdragen en 2 schenkingen ontvangen.

In december werden we opgeschrikt door het bericht dat ons bestuurslid Janny Koers op 6 december is overleden. Janny was, ondanks haar slechte gezondheid, altijd aanwezig in onze vergaderingen en haar bijdrage was van grote betekenis. We zullen haar missen.

Ondanks deze verdrietige gebeurtenis mogen wij als bestuur van onze Stichting terug kijken op een waardevol 2015.

Bovenstaande is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van onze Stichting op 12 april 2016.

 

Namens het bestuur van Stichting Vrienden

van De Driemaster,

 

Fenny Veldman.