Stichting Vrienden van De Driemaster.

 

Het bestuur van Stichting Vrienden van De Driemaster is in het afgelopen jaar 4 keer bij elkaar geweest.

De volgende aanvragen zijn binnengekomen en gehonoreerd:

  • Kosten voor onderhoud en reparatie orgel.
  • Een bloemengroet op de eerste lentedag.
  • Barbecue.
  • Kosten busvervoer voor dagje uit naar Aqua Zoo.
  • Statieportret van ons koninklijk paar, 15-jarig jubileum
    De Driemaster.

Op dit moment zijn er 31 donateurs en 7 eenmalige giften ontvangen.

De Kerstactie/markt heeft €. 525,00 opgeleverd.

Met dank aan gulle gevers en hulp van vrijwilligers.

Het bestuur van onze Stichting kijkt terug op een waardevol 2014!!

Bovenstaande is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van onze Stichting op 8 april 2015.