In Nederland zijn zo’n 420 000 vrijwilligers actief in de zorg. Ook in De Driemaster lopen heel wat vrijwilligers rond. Wat zouden zorgcentra zijn zonder vrijwilligers? Ze vervullen een belangrijke rol in de samenleving. Ook buiten de zorgcentra zijn veel vrijwilligers actief in de vorm van vrijwillige thuishulp, vriendendiensten, buddyzorg en georganiseerde burenhulp. Ze voorzien in een maatschappelijke behoefte. Voor kwetsbare mensen is dat een belangrijke (en soms de enige) schakel om mee te kunnen doen in de samenleving, langer thuis te blijven wonen en eenzaamheid te verminderen. Dat geldt bijvoorbeeld voor mensen die psychische of psychiatrische problemen hebben, mensen ernstig of chronisch ziek zijn, mantelzorgers met een dementerende partner enz.

Omdat er steeds minder geld beschikbaar is voor de zorg en steeds meer mensen er voor kiezen om thuis te worden verzorgd en verpleegd wordt het beroep op vrijwilligers steeds groter. Dat geldt ook voor mantelzorgers. Maar liefst 500 000 mantelzorgers van 18 jaar of ouder voelen zich zwaar belast. Ze ervaren de zorg die ze geven vaak als een last waardoor hun zelfstandigheid in de knel raakt en ze ervaren dat die zorg ten koste gaat van hun eigen gezondheid waardoor ze vaak zelf zorg nodig hebben.

Ook in zorgcentra zoals de Driemaster zijn mantelzorgers belangrijk. Het is van groot belang dat (klein)kinderen, buren, vrienden e.d. blijven zorgen voor hun partner, buurman/vrouw, vriend ook al is die opgenomen in een zorgcentrum. Dat ontlast het personeel en het werkt positief voor de mantelzorger omdat zorg voor een ander altijd voldoening geeft.

Mantelzorg mag niet worden verplicht maar het verlicht wel!

Mantelzorgers en vrijwilligers: we kunnen er niet zonder! Als ze er niet zouden zijn dan kunnen we de ‘tent’ wel sluiten! O, en, bewoners: laat eens blijken dat u ze waardeert en dat ze belangrijk zijn!

We doen als Stichting Vrienden van de Driemaster (ook vrijwilligers!) ons stinkende best om de bewoners te laten merken dat ze belangrijk zijn en dat hun wensen bij ons in vertrouwde handen zijn. En als het even kan: dan wordt uw wens gehonoreerd!