Voor het geval ik u tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst op 3 januari j.l. nog niet bij de hand heb gehad: Veel heil en zegen voor dit nieuwe jaar 2014! Namens het bestuur van de Vrienden van… wens ik u toe dat het een goed jaar mag worden met weinig malheur en veel mooie momenten. Wij zullen ook dit jaar weer ons best doen om zoveel mogelijk wensen van u te vervullen.

Wij hopen van harte dat zich weer nieuwe mensen zullen aanmelden voor de bazaargroep. Het is erg jammer dat de ‘oude’ groep, die 13 jaar de jaarlijkse bazaar tot een succes heeft gemaakt, is gestopt. Op 4 december j.l. hebben we op een waardige wijze afscheid van hen genomen. Zie voor een verslag van dat afscheid deze site onder activiteiten: Sinten op bezoek.

Tijdens de Kerstbijeenkomst dacht ik ineens: ‘Hoe zal de zorg er in 2020 uit zien? Hoeveel verzorgingshuizen zullen er dan nog zijn? Je moet tegenwoordig ernstig lichamelijk en geestelijk ziek zijn om nog in aanmerking te komen voor plaatsing in een zorgcentrum. Ik denk dat veel bewoners van De Driemaster vandaag niet meer voor opname in aanmerking zouden komen. Heel veel ouderen kiezen er tegenwoordig zelf ook voor om thuis te blijven wonen en zich in de vertrouwde omgeving van het eigen huis te laten verzorgen. Mantelzorg en de inzet van (zorg)vrijwilligers worden steeds belangrijker.

Hebben we reden tot klagen? Ik denk het niet. Ik las onlangs dat Nederland op de vierde plaats staat van landen waar het goed leven is voor ouderen. De ouderenorganisatie ‘Help Age International’ en de Verenigde Naties hebben dit onderzocht. In Zweden zijn de senioren het beste af. Dat land staat op de eerste plek. Daarna volgen Noorwegen en Duitsland. Als 91e en laatste eindigt Afghanistan. Wereldwijd zijn er nu bijna 900 miljoen mensen ouder dan 60 jaar. In 2050 zullen dat meer dan 2 miljard zijn!

Hoe dan ook: er gaat veel veranderen! Niet alleen voor ouderen maar voor iedereen in Nederland. De verzorgingsstaat maakt plaats voor de participatiesamenleving. Dat kost veel aanpassing. Ik hoor nogal eens van vooral ouderen dat ze graag wat meer aandacht willen. Natuurlijk is het geven van aandacht een taak van de verzorging, maar ook voor familie, vrienden, (vroegere) buren ligt er een belangrijke taak: om te zien naar uw naaste! Ze kijken er naar uit! Ik las een mooie tekst die veel waarheid bevat: “Eén onsje aandacht geeft een kilo zorg minder!”